Tin tức

Cách tăng hiệu quá bán hàng cho B2B

Cách tăng hiệu quá bán hàng cho B2B

26/01/2020

Thương mại điện tử là cuộc chiến cạnh tranh rất khốc liệt. Việc hàng chục hàng trăm sản phẩm giống với sản phẩm mà bạn đang cung cấp cùng với vô vàn mức giá khác nhau. Làm thế nào để khách hàng lựa chọn sản phẩm của bạn mà không phải của đối thủ.